Bezplatná konzultácia +421 950 401 402

Zber odpadu od dverí

Mestá a obce, ktoré zabezpečia triedenie odpadu čo najbližšie pri mieste vzniku, dosahujú omnoho lepšie výsledky pri spolupráci občanov s triedením odpadu.

Ak sa triedi priamo pri zdroji (zber odpadu od dverí), tak sa zapojí v priemere vyše 95 % domácností.

Pri stojisku vzdialenom 100 metrov je to len 41 % domácností.

Pri stojisku vzdialenom 200 metrov je ochotných triediť už len 12 % domácností.

Systém vývozu kuchynského odpadu

Zber v meste/obci môže byť rozdelený do viacero dní v týždni, kedy sa každý deň vyzbiera jedna časť mesta/obce.

Každé odberné miesto bude vyzbierané minimálne 1x do týždňa, v prípade nárastu objemu odpadu, vieme zabezpečiť vyššiu frekvenciu alebo vyšší počet nádob na stojisko aj spred rodinných domov.

Zber z IBV/rodinné domy

V každej domácnosti bude zabezpečené vedierko 10-23 l na BRKO, ktoré občan každý týždeň v deň zberu vyloží pred dom. Náš vodič má naplánovanú trasu zberu a pri každom dome sa zastaví a vezme z vedierka bio sáčok s odpadom a hodí ho do upraveného vozidla, vedierko ostáva na mieste. Na konci zberu sa vozidlo odváži a váha zapíše do evidencie. V prípade, ak má občan aj prepálený olej a tuk, môže ho v deň zberu vyložiť v PET fľaši spolu s vedierkom, náš vodič PET fľašu vezme a vloží do pripraveného vozidla. Za likvidáciu tohto oleja sa neúčtuje žiadny poplatok, je to bezplatná služba.

Zber z KBV/bytovky

V každej domácnosti bude zabezpečené vedierko na BRKO alebo rozložiteľný sáčok. Na každom kontajnerovom stojisku bude umiestnená 120 l nádoba v požadovanom množstve na BRKO a 1x 120 l nádoba na prepálený olej/tuk (tento model 120 l nádoby máme odskúšaný z dôvodu manipulácie a menších nákladov oproti 240 l nádobe).
Zber odpadu, resp. výmena nádob na kontajnerovom stojisku bude zabezpečená minimálne 1x týždenne. Ak by počet nádob na stojiskách nepostačoval, vieme doplniť počet nádob alebo zvýšiť frekvenciu podľa potreby. Vodič pri každom zbere vymení nádobu za čistú, vydezinfikovanú a hygienizovanú v adekvátnej kvalite.

Aj kvapka sa počíta !
Zber použitých jedlých olejov a tukov

Pri triedení kuchynského odpadu netreba zabúdať aj na separáciu použitých jedlých olejov a tukov.

Občania môžu daný odpad odovzdať hneď pri vývoze kuchynského odpadu alebo odpad odovzdať na zberný dvor/stojisko mesta a obce.

Na odovzdanie sú vhodné všetky typy rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, ľanový, palmový a pod.), ktoré zostanú v domácnostiach po vyprážaní na panvici alebo vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako nálev potravín (napr. sušené paradajky, ryby v konzerve, syry a pod.).

Dvakrát meraj,
raz rež -
kompostovacie zariadenia

“Všeobecne sa neodporúča v domácich kompostéroch kompostovať živočíšnu časť kuchynského odpadu z domácností, avšak právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva to ZATIAĽ nezakazujú.“ MŽP SR

Čo stojí za zváženie:

Zdĺhavá časová náročnosť kompostovania.

Kúpa nevyhnutnej technológie, vytvorenie pracovných priestorov/skladov pre umiestnenie kompostéra.

Energetická zaťaženosť – navýšenie nákladov.

Registrácia povolení na obsluhu a likvidáciu odpadu (životné prostredie / veterinárna správa).

Personálne navýšenie počtu pracovníkov pri obsluhe. Minimálne 4 zamestnanci.

Nepríjemný zápach (pri nedostatočnej údržbe, nevhodných podmienkach alebo pri vhadzovaní pokazených zvyškov potravín a iné).

Veľká pravdepodobnosť vhadzovania obalového materiálu od obyvateľov, ktorý sa nerozloží.

Nevhodné kompostovanie láka hmyz a hlodavce (riziko výskytu chorôb prenosných na človeka a iné).

Rozložiteľný sáčok, ktorý sa použije v kompostéry sa rozloží najskôr za 90 dní, čo je príliš dlhá doba vzhľadom na kolobeh procesov kompostovania.

Náročnosť na údržbu pri správnom kompostovaní.

Nutnosť vytriedenia rozložiteľných sáčkov z kompostéra, a tým aj zvýšené náklady na mechanizáciu triedenia, použitých rozložiteľných sáčkov, ktoré sa nestihli rozložiť počas procesu kompostovania.

Bezplatná konzultácia

Zákaznícka linka:

+421 950 401 401

Bratislavský kraj

+421 950 404 404

Trnavský kraj

+421 950 404 404

Trenčiansky kraj

+421 950 408 408

Nitriansky kraj

+421 950 406 406

Žilinský kraj

+421 950 401 402

Banskobystrický kraj

+421 950 402 402

Prešovský kraj

+421 950 407 407

Košický kraj

+421 950 403 403