Bezplatná konzultácia +421 950 401 402

Prečo si vybrať nás ?

Spĺňame prísne európske normy, a preto sme si vyslúžili tieto certifikáty:

Certifikát manažérstva kvality ISO 9001

Certifikát riadenia environmentu ISO 14001

Medzinárodný certifikát ISCC EU udržateľnosti na preukázania dodržiavania RED a FQD

Členstvo – Slovenská obchodná a priemyselná komora

Naším cieľom je pomáhať zákazníkom správne evidovať a triediť kuchynský odpad a zároveň prispievať do ekologického systému zhodnocovania použitých jedlých olejov a tukov.

Naši zákazníci majú vyvezený odpad včas a podľa dohodnutých podmienok, pričom nám môžu zveriť aj evidenčné povinnosti voči štátu a v prípade mimoriadnej situácie sa môžu na nás spoľahnúť.

Všetky odpady, ktoré naša firma vyzbiera končia v bioplynových staniciach, preto aj na Váš vyzbieraný odpad dávame garanciu, že bude riadne spracovaný a druhotne zhodnotený.

Žiadosť o cenovú ponuku na zber BRKO z obce / mesta


Predpokladaný ročný objem vyzbieraného odpadu v tonách

Kuchynský odpad z domácností (BRKO):

Použité kuchynské oleje a tuky (UCO):


Počet kontajnerových stojísk:

Počet zberných dvorov:

Celkový počet obyvateľov:


IBV (individuálna bytová výstavba)

Počet domácností IBV:

Počet obyvateľov IBV:


KBV (kombinovaná bytová výstavba)

Počet domácností KBV:

Počet obyvateľov KBV:


Záujem o kúpu nádob, bio sáčkov:

Technické zabezpečenie zberu odpadu

Nádoba na odpad do každej domácnosti IBV / KBV

10 litrové plastové vedierko (počet):

10 litrový kompostovací kôš (počet):

23 litrová URBA nádoba (počet):


Kompostovateľný sáčok na odpad

10 litrový sáčok - 1 balenie = 26 kusov (počet):

25 litrový sáčok - 1 balenie = 26 kusov (počet):


Nádoba na BRKO a UCO pre KBV

120 litrová plastová nádoba s prevetrávacími otvormi na kolieskach na BRKO (počet):

120 litrová plastová nádoba na kolieskach na BRKO (počet):

120 litrová plastová nádoba na kolieskach na UCO (počet):


Frekvencia vývozu:

Bezplatná konzultácia

Zákaznícka linka:

+421 950 401 401

Bratislavský kraj

+421 950 404 404

Trnavský kraj

+421 950 404 404

Trenčiansky kraj

+421 950 408 408

Nitriansky kraj

+421 950 406 406

Žilinský kraj

+421 950 401 402

Banskobystrický kraj

+421 950 402 402

Prešovský kraj

+421 950 407 407

Košický kraj

+421 950 403 403