Bezplatná konzultácia +421 950 401 402

Informačná kampaň pre
obyvateľov Vášho mesta/obce

Ako podporu pre efektívnejšie triedenie kuchynského odpadu sme pripravili pre obyvateľov mesta/obce informačnú kampaň vo forme letákov, plagátov a označením zberných miest informačnou tabuľou.

Letáky pripravujeme špeciálne pre mesto/obec s uvedením popisu zberných stojísk, ako správne triediť a prečo je dôležité daný odpad triediť.

Leták vieme po dohode upraviť a nechať vytlačiť podľa požiadaviek a potrieb mesta/obce, prípadne sa môžu doplniť ďalšie informácie dôležité pre obyvateľov mesta/obce.

Evidencia odpadov

Naša firma vedie „centrálnu registráciu“ evidencie odpadov, do ktorej má mesto/obec priamy vstup z akéhokoľvek zariadenia (PC, mobil, tablet).

Každé jedno kontajnerové stojisko môže mať svoju evidenciu, kde bude zaznamenaný každý zber aj s počtom odobratých nádob a odobratou váhou. Rodinné domy budú mať spoločnú evidenciu odpadov a budú rozdelené podľa dní ako sa bude zber vykonávať.

Systém Vám vždy na začiatku mesiaca pošle na e-mail report o vývoze odpadu, celkové množstvá, spôsob nakladania s odpadom, ako aj vypísané evidenčné listy. Už žiadne excelovské tabuľky ani predražené systémy. U nás máte všetko vyplnené, stačí len vytlačiť.

Zabezpečenie, predaj
zberných nádob

Rozložiteľné sáčky na odpad do domácností a všetky nádoby, t. j. pre domácností 10-23 l, nádoby na kontajnerové stojiská 120 l a podobne si musí mesto/obec zabezpečiť na vlastné náklady.

Naša firma Vám tieto produkty vie zabezpečiť v obstarávacej cene priamo od nášho dodávateľa.
- Každú nádobu riadne označíme podľa príslušných nariadení.
- Priamo na nádobe bude vyznačené, aký odpad sa môže do nádob odovzdávať.
- Každé kontajnerové stojisko označíme informačnou tabuľou veľkosti A2, kde budú informácie o tom, aký odpad môžu odovzdávať a čo do nádoby nepatrí.

U nás si môžete zakúpiť potrebné certifikované nádoby za najlepšie ceny:

120 litrová plastová nádoba na kolieskach – od 22,- EUR

120 litrová plastová nádoba s prevetrávacími otvormi na kolieskach – od 34,- EUR

23 litrová URBA nádoba – od 5,74 EUR

10 litrové plastové vedierko – od 1,20 EUR

10 litrový kompostovací kôš od 1,88 EUR

10 litrové kompostovateľné sáčky/vrecká (1 balenie - 26 ks) – od 0,055 EUR / 1 ks

25 litrové kompostovateľné sáčky/vrecká (1 balenie - 26 ks) – od 0,114 EUR / 1 ks

1 Domácnosť = frekvencia vývozu 1x týždenne = 52 vývozov za rok = 52 sáčkov na rok.

Špecifikáciu nádob a rozložiteľných sáčkov nájdete na www.biosacky.sk.

Bezplatná konzultácia

Zákaznícka linka:

+421 950 401 401

Bratislavský kraj

+421 950 404 404

Trnavský kraj

+421 950 404 404

Trenčiansky kraj

+421 950 408 408

Nitriansky kraj

+421 950 406 406

Žilinský kraj

+421 950 401 402

Banskobystrický kraj

+421 950 402 402

Prešovský kraj

+421 950 407 407

Košický kraj

+421 950 403 403